Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma!

Co jsou to čakry a jak je léčit?

1. Múládhára – kořenová čakra

Najdeme ji: V poloviční vzdálenosti mezi řitním otvorem a šourkem, popř. na zadní straně děložního hrdla. Tato čakra je pevná životní základna, o niž se opírají všechny ostatní čakry. Proto je první čakra mimořádně důležitá.

 Odpovídá všem zemským věcem včetně těla, zdraví, bytí, materiální i finanční stránky života. Kořenová čakra působí vyváženě, pokud žijete ve vyhovujících podmínkách a cítíte jistotu a bezpečí.
 
Jak rozpoznat, že 1. čakra vyžaduje pozornost:
 
1. Je-li vaše existence ohrožena, pociťujete STRACH. Silný strach je příznakem poškození základu 1. čakry.
 
2. Pokud často pociťujete neklid, cítíte se skleslí, zakoušíte stres, snadno se rozzlobíte nebo se na okolí utrhujete, je příčina skryta v nevyváženosti kořenové čakry.
 
3. Také časté úrazy a poranění signalizují, že byste měli věnovat pozornost kořenové čakře.
 
4. Protože kořenová čakra je nejhustší a nejvíce fyzická, jsou jakékoli fyzické projevy projevem její energie: cesta do obchodu, placení účtů nebo praní…
 
Pozor: STRACH kořenovou čakru blokuje!
 

Nejlepší cestou k udržení 1. čakry v dobré kondici je převzetí odpovědnosti za vlastní život; je třeba vzít ho do svých rukou a jednat tak, aby naše základní potřeby byly vždycky uspokojeny!

 
 

2. Svádhišthána – sakrální čakra

Najdeme ji: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže). Tato čakra je spojena s city, s vaším právem otevřeně vyjadřovat své emoce.

Moudrost sakrální čakry se ukrývá ve vědění, že jakékoli city a emoce mají vždycky svou příčinu. Ať pociťujete cokoli, máte na to právo a znamená to, že všechno je s vámi v pořádku.
Bohužel však naše společnost nás od dětství vede ke skrývání vlastních citů, potlačování a zavrhování emocí.
 
 
Jak poznat, že 2. čakra si vyžaduje naši pozornost:
 
1. Váš život se proměnil v únavnou a nudnou rutinu.
 
2. Nic od života nečekáte a nežádáte. Nemáte žádná přání. Na jakékoli návrhy odpovídáte odmítnutím.
 
3. Nedostává se vám doteků, pozornosti a péče.
 
4. Ztratili jste sexuální touhu nebo se pokládáte za sexuálně nepřitažlivého.
 
5. Schází vám spontaneita. Nemáte žádné tvůrčí nápady.
 
Pozor: Pocit VINY sakrální čakru blokuje!
 
Otevřený rozhovor s partnerem na téma vaší citlivosti a sexuálních priorit je projevem energie sakrální čakry.
Vyslovení vašich přání a tíhnutí rovněž stimuluje 2. čakru. Snažte se co nejhlouběji procítit VEŠKERÉ své emoce.

 

3. Manipúra – čakra solar plexus

Najdeme ji: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.

 Tato čakra je ohnivou, sluneční čakrou, která nám dává světlo, teplo, energii a sílu.
Představuje vaši schopnost jednat, vaši volní a životní sílu. Právě ve sluneční pleteni vznikají nepříjemné pocity, když jste nervózní, cítíte se nejistí a bezmocní.
 
Vyvážená manipúra umožňuje projevovat svou individualitu, vymezovat a hájit své hranice. Všichni známe lidi s přehnaně aktivní manipúrou – jsou to manipulátoři využívající k dosažení toho, co si přejí, jakéhokoli nátlaku i velitelského tónu.
Oslabení sluneční pleteně je jedním z hlavních problémů duchovních hledačů. Ústupná, souhlasná pozice jak v dětství, tak v dospělosti a vyhýbání se konfliktům brání projevům vaší individuality.
 
Jak rozpoznat, že 3. čakra vyžaduje naši pozornost:
 
 1. Raději budete souhlasit s cizím míněním, než prosazovat to své.

 2. Domníváte se, že vaši blízcí vás nedoceňují nebo si vás neváží.

 3. Bojíte se zavržení, jste mimořádně citliví na kritiku.

 4. Máte problémy s důvěrou. V krizové situaci snadno propadáte zmatku. 

Pozor: čakru sluneční pleteně blokuje STUD.
 

Jakýkoli čin, kterým „překročíte“ své pochyby a nejistotu, napomáhá vyvážení solární čakry.

 

 4. Anáhata – srdeční čakra

Najdeme ji: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.

 Čakra – srdeční – symbolizuje přechod od pozornosti soustředěné na sebe, na svá přání a jednání k něčemu většímu a hlubšímu.
Srdeční čakra je místem, kde se spojuje horní se spodním, vnitřní s vnějším.
Čakra srdce je sídlem Lásky. Lásky jako formy bytí, nezávislé na chování a jednání člověka.
Když otevíráte své srdce, začínáte spoluprožívat city jiných lidí.
 
Jak poznáme, že 4. čakra vyžaduje naši pozornost:
 
 1. Nepřijímáte sami sebe, podceňujete se.

 2. Neumíte odpouštět a často propadáte smutku.

 3. Jste netolerantní k chybám jiných.

 4. Často se řídíte egoistickými zájmy.

 5. Ohrazujete se před světem, vyhýbáte se styku s lidmi. 

Pozor: ŽAL srdeční čakru blokuje.
 
Všichni jsme jeden druhému zrcadlem. Máte-li schopnost cítit soucit a soustrast i k tomu, s kým máte nějaký spor, stimulujete otevření srdeční čakry. Získáváte od sporu odstup, zaujímáte neutrální pozici a jste schopni vidět reálné příčiny toho, co se děje.

Když v sobě posilujete schopnost soucítění s člověkem bez ohledu na to, jak se chová, vysíláte energii srdeční čakry.

 

 5. Višuddhi – čakra hrdla

Najdeme ji: Zadní aspekt leží na zadní části krku pod temenem, přední se nachází na ohryzku.

 Tato čakra je čakrou hrdla. Odpovídá jakémukoli způsobu sebevyjádření: prostřednictvím verbálního styku i řečí těla, stejně jako vlastního tvůrčího vyjádření.
Když v sebe věříte a vaše jednání je ryzí a od srdce, projevuje se vaše skutečné JÁ. Vaše schopnost vyjadřovat a slyšet PRAVDU přímo závisí na vyváženosti čakry hrdla.
Nejlépe ze všeho se tato schopnost projevuje v každodenním styku.
Čakra hrdla vám poskytuje schopnost přijímat moudrá rozhodnutí, vyjádřit sám sebe a využít vlastní osobní sílu k výrazu své touhy v její reálné podobě.
 
Jak rozpoznat, že si 5. čakra žádá vaší pozornosti:
 
 1. V rozhovoru ztrácíte nit, cítíte „knedlík“ v hrdle.

 2. Máte problémy s rozhodováním, neustále pochybujete sám o sobě a svém jednání.

 3. Soustavně říkáte jen půl pravdy nebo přímo klamete své blízké.

 4. Často kritizujete a odsuzujete jiné i sám sebe.

 5. Také nemoci dýchacích cest signalizují, že přišel čas odblokovat vaši hrdelní čakru. 

Pozor: Čakru hrdla blokuje LEŽ.
 
Pokud aktivujete spodní energetická centra, stane se hrdelní čakra vyjádřením vašich zkušeností a znalostí.

Napájí vaše srdce tím, co rádi děláte a předvádí to světu.

 

6. Ádžňá – čakra čela

Najdeme ji: Vpředu – na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko).

 Tato čakra je čakrou třetího oka. Hledí na svět prostřednictvím srdce.
Zastupuje intuitivní, podnětné prvky. Přináší hluboké porozumění, že znalosti, které vám jsou dostupné v dané životní etapě, jsou právě tím, co potřebujete znát. Energie této čakry se projevuje schopností brát lidi takové, jací jsou. Dává schopnost vidět i skrze štíty a bariéry, za které se lidé schovávají.
Hovoříte s někým a okamžitě postřehnete, že vám zalhal, nebo že neříká úplně vše – takové je jedno z hlavních uplatnění možností čakry třetího oka v životě.
 
Jak rozpoznáte, že 6. čakra si žádá vaší pozornosti:
 
 1. Primárním příznakem bývá nahromadění velkého množství myšlenek a otázek v hlavě.

 2. Věty typu „Měl jsem si dát pozor, co říkám…“

 3. Problémy s pamětí mohou rovněž být vyjádřením nerovnováhy této čakry.

 4. Bolesti hlavy, migrény, problémy se spánkem, slabý zrak – to jsou signály zablokované 6. čakry. 

Pozor: Čakru třetího oka blokují ILUZE.
 
Čakra třetího oka vám přináší schopnost poznat, co chce člověk říci, aniž to verbálně vyjádří.

Pokládejte konkrétní otázky, abyste získali konkrétní odpovědi.

 
 

7. Sahasrára – korunní čakra

Najdeme ji: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru.

 Korunní čakra je energetickým spojením všech sedmi čaker.
Právě tato čakra je v józe pokládána za sídlo osvícení.
Korunní čakra vám pomáhá spatřit celkový obraz obsahující množství detailů.
Napojuje naše vědomí na nejvyšší nevědomé úrovně, poznáváme přes ni duchovnost a duchovní sílu. Otevírá nám přístup k poznání.
Poskytuje možnost spojit naše vědění s věděním kosmu v našem vědomí a uplatnit je.
 
Jak poznáte, že si 7. čakra žádá vaší pozornosti:
 
 1. Zvýšená citlivost na zvukové a světelné podněty.

 2. Velmi vysoká podrážděnost a neklid.

 3. Noční můry mohou rovněž avizovat blokádu 7. čakry.

 4. Říkává se, že brzká ztráta vlasů rovněž souvisí s touto čakrou. 

Pozor: Korunní čakru blokuje velké rozptýlení NÁKLONNOSTÍ.
 
Díky korunní čakře už světu více nevyprávíte, kdo jste. Ukazujete to na příkladech.

Čím silnější je vaše spojení s vyšším vědomím, s božským principem, tím více vědomé pravdy vysíláte do reálného světa. Praktickým uplatněním energie korunní čakry je vaše vnitřní vědění, jistota, jak dále jít a jak si počínat v životě.

 
 
Zdroj: pronaladu.cz