Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma!

Proč je tak důležité Jin Jang

Energie nebes Jang a energie země Jin
 
Tradiční čínské léčitelství má svůj hluboký základ ve filozofické koncepci dvou elementárních pra-sil Jin a Jang, které řídí chod celého vesmíru, mají bipolární charakter a přestože jsou protikladné, nesoupeří spolu, ale vzájemně se doplňují. Stejně jako všechny věci. Například kočka a pes nebo slunce a měsíc. To jsou ty nejzákladnější příklady jin a jang.
 
Co to vlastně je
 
Teorie tradiční čínské medicíny je v podstatě objasňováním činnosti Jin -Jangu v lidském těle. Říká se, že člověk představuje harmonickou směsici energií nebes Jang a energii země Jin.
 
Samozřejmě, každá část člověka a všechno jeho konání jsou proto také odrazem činnosti Jin - Jangu. Objasnění konkrétních mechanizmů těchto činností je vlastně jakýsi pohled do nitra člověka, nebo přesněji pohled na člověka z jeho vnitřku.
 
Čchi
 
Čínská medicína to dělá velice podrobně a mistrných způsobem. Podle příslušnosti k Jinu nebo Jangu se dělí dráhy jednotlivých orgánů, jimiž proudí Čchi po celém těle.
 
Čchi - znamená vzduch, dech, ale i životní sílu - podobnou té, kterou je v indické józe „práma". Tato síla podle tradiční čínské medicíny proudí v našem těle po meridiánech, akupunkturních drahách.
Jestliže Čchi proudí přesně po meridiánech optimální rychlostí, je člověk zdravý. Když jde proudění špatným směrem, nebo stagnuje, onemocní buď orgán, nebo celý organismus.
Být v souladu s Jin - Jangem znamená život, porušovat jej znamená záhubu. Protivit se žití podle něho a konat proti jeho zákonům se nazývá vnitřním zahrazováním.
 
Kam patří jednotlivé části těla
JIN - nitro, dolní polovina těla, nohy, vnitřní strana končetin, břicho, orgány
CANG, dráhy TING, kosti, svaly, krev.
 
JANG - povrch, horní polovina těla, ruce, vnější strana končetin, záda, orgány FU,
spojnice LUC, pokožka, Čchi.
 
 
 
 
Rozdělení jednotlivých částí
 
JIN 
princip ženský : samičí, zem, měsíc, nehybnost, forma, hmota, voda,
 
zima, noc, chlad, vlhko, tma, těžké, kalné, měkké, klesání, dole, vpravo,
 
nitro, podzim, zahušťování, dostředivost.
 
JANG 
princip mužský : samčí, nebesa, slunce, život, pohyb, beztvárnost, energie,
 
oheň, jaro, sucho, teplo, den, léto, čisté, světlo, lehké, tvrdé, vzestup,
 
nahoře, vlevo, povrch, rozptylování, odstředivost.
 
Jin a Jang - v tradiční čínské medicíně představují dva základní principy navzájem se doplňující, jeden se rodí z druhého, tvoří jednotu, tvořící vše v celém vesmíru.
 
 
 

 

Zdroj: vozdek.eu, patentní medicína, obrázky wikipedia, úvodní obrázek zdroj https://agile-coach.uk/